Dashboard Monitoring

De ondernemer en de onderbuik; lange tijd is het boerenverstand en fingerspitzengefühl afdoende geweest om je bedrijf gezond te laten groeien. Maar nu technologie steeds slimmer, gebruiksvriendelijker en betaalbaarder wordt, is het voor elke ondernemer met ambitie noodzakelijk om ook te digitaliseren. Wil je relevant blijven, zul je doorlopend moeten veranderen en kansen moeten benutten om je service te verbeteren en efficiënter te maken.

Dashboard monitoring is één van de belangrijkste en relatief eenvoudig te implementeren oplossingen voor ondernemers die gericht willen groeien of transformeren. Op een bepaalde manier is Dashboard Monitoring hét signaleringsinstrument dat jouw vliegwiel voor verandering in beweging zet. Zet je dat goed op, dan heb je altijd en overal het scherpe inzicht waardoor je snel kansen en bedreigingen ziet en daarop kunt anticiperen. Zo koers je scherp aan de wind vooruit met je onderneming.

Twee verduidelijkende voorbeelden

Het touringcarbedrijf

Een touringcarbedrijf heeft als doelstelling om in 2025 25% elektrisch vervoer aan te bieden. Door duidelijke KPI’s te bepalen, het wagenpark bestand en de kilometerregistratie, kosten & opbrengsten per touringcar vanuit verschillende databases te koppelen en vervolgens te monitoren, kunnen we goed zien hoeveel gebruik van de individuele touringcars wordt gemaakt, wat de kosten en opbrengsten zijn. Dit geeft ons de gewenste informatie ten aanzien van het omslagpunt waarop een touringcar beter afgestoten kan worden en zien we in hoeverre de geambieerde transformatie onderweg is.

De strandpaviljoenhouder

Een strandpaviljoenhouder heeft te maken met (on)voorspelbare piekmomenten, bijvoorbeeld in het weekeinde en bij mooi weer. Hij streeft naar de juiste bezetting op de werkvloer, en wil voorkomen dat hij niet teveel en niet te weinig voedingsmiddelen inkoopt. Door niet-financiële data – zoals weersvoorspellingen en tijdsmomenten (ontbijt/lunch/4-uurtje/diner) – te koppelen aan historische inzet en inkoop, zien we duidelijke trends die de ondernemer steeds nauwkeuriger helpen voorspellen.

Voor wie en wanneer

 • Voor MKB’ers die nu geen dashboard hebben om op te sturen.
 • Voor MKB’ers die er wel al een hebben, maar er geen waarde uit halen.
 • Voor ondernemingen in snel veranderende markten.
 • Voor ondernemers die het gevoel hebben dat de organisatie financieel lekt.
 • Startups & scale-ups die snel en gericht willen groeien naar een volgende fase.
 • Bij disruptieve omstandigheden die je dwingen je bedrijfsmodel te transformeren. Denk aan COVID-19, stikstof en de circulaire duurzame economie.
 • Voor bedrijven die financiering bij banken zoeken. Aanvragen worden steeds meer op digitale wijze beoordeeld en vereisen inzicht in transactionele en historische data.
  Voor bedrijven waar standaard software oplossingen nu tekort schieten.

Dashboard Monitoring in 7 stappen*

 1. Analyse organisatie en markt.
 2. Keuze oplossing (zoals Visionplanner en PowerBI).
 3. Digitaliseren standaard managementinformatie (actuals, prognose & forecast).
 4. Bepalen KPI’s (financieel en niet-financieel).
 5. Implementatie in dashboard.
 6. Niet financiële data koppelen aan operationele bedrijfsvoering en integreren in dashboard
 7. Voorspellen en verslimmen o.b.v. historische informatie/trends via Machine learning & Artificial Intelligence.

*Indien gewenst kunnen we deze stappen ook los verzorgen.

Waarom Qwestor

Wij weten dat bijna iedere ondernemer gebaat is bij Dashboard Monitoring, maar dat het zien van de mogelijkheden om aandacht en ervaring vraagt. Acceptatie van de oplossing binnen je organisatie is bepalend voor het succes. Met onze social skills nemen we je bij de hand en maken een complex traject makkelijk en zelfs leuk. We bouwen het dashboard uit naarmate de organisatie er aan gewend is en de honger naar meer inzicht groeit. Zo blijft elke investering in Dashboard Monitoring verantwoord.

Neem contact op