Fusies, overnames, splitsingen en reorganisaties

Afhankelijk van je ambities en de manier waarop de markt zich om je heen ontwikkelt, kan het zijn dat de huidige structuur van je organisatie niet meer volstaat. Het wordt dan tijd om te reorganiseren, te fuseren of misschien wel te splitsen. Waar een reorganisatie mensen, processen en de structuur stroomlijnt, helpt een fusie of overname je kosten te besparen, je productportfolio completer te maken en je slagkracht te vergroten. Een splitsing maakt vaak scherpere focus mogelijk op specifieke markten.

Dergelijke trajecten brengen regelmatig spanningen met zich mee, zoals:

  • Wat doe je als iedere partij aan tafel zijn eigen belang heeft en zich laat adviseren door experts die niet per se het belang van de onderneming dienen?
  • Wat als je huisadviseur onvoldoende ervaring heeft met fusies, overnames, splitsingen of reorganisaties?
  • Wat als je notariële taal in overeenkomsten slecht verstaat?
  • Wat werkt goed voor de zaak en is tegelijkertijd afgestemd op jouw privé-belangen?
  • Wat als de bank niet meehelpt met benodigde funding van een overname?
  • Wat doe je om het personeel goed te informeren en mee te nemen in het proces?

Waarom Qwestor

Welke vraag ook ontstaat, Qwestor gaat naast je staan en helpt je met het doordenken van alle bedrijfseconomische, fiscale en juridische consequenties. We kunnen ook de rol van verbinder, mediator en vertaler aannemen. Anders dan je huisadviseur kunnen wij, als onafhankelijke derde, een objectieve positie innemen waarbij we rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Neem contact op