Family & Future

Als ondernemer werk je elke dag hard aan de toekomst van je bedrijf. Dat is niet eenvoudig in een wereld die steeds sneller transformeert. Daardoor is iedere onderneming – op een bepaalde manier – een speelbal van de tijd. Doorlopend word je gedwongen om te anticiperen op de toekomst. Met regelmaat kom je voor belangrijke strategische vraagstukken te staan.

Misschien dicteert de markt – of je ambitie – dat je bedrijf zich moet reorganiseren, dat het beter kan fuseren of zich juist moet opsplitsen. Of misschien is het onvermijdelijke moment daar dat je afstand moet gaan nemen van de zaak waar je je ziel en zaligheid in hebt ge├»nvesteerd. Wie neemt het van je over? Hoe ga je dat regelen – voor jezelf en alle betrokkenen, rekening houdend met de verschillende karakters en familielijnen?

Dergelijke vraagstukken zijn even kansrijk als complex. Er zijn per definitie veel manieren om je belangen veilig te stellen. Maar welke de juiste is, dat hangt sterk af van de betrokken partijen, belangen en de fiscale mogelijkheden. Qwestor opent je ogen voor alle kansen en belangrijke keuzes die je daarbij moet maken.

Waar kunnen we jou mee helpen?